หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา Ozempic 0.25mg., Ozempic 0.5., Ozempic 1gm....

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, 2, 3)  ซื้อยา Ozempic 0.25mg., Ozempic 0.5., Ozempic 1gm. (ATA062/67) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..