หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Ozempic 0.25mg., Ozempic 0.5., Ozempic 1gm. (ATA062/67)  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อยา Ozempic 0.25mg., Ozempic 0.5., Ozempic 1gm. (ATA062/67)  จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..