หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 60 ปี

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ครบรอบ 60 ปี

นางสาวปาริชาต  สินทับ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 60 ปี ณ อาคารสำนักพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..