หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108 X 21.95 มิลลิเมตรที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 ± 20...

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อ ก้นกรองเซลลูโลสอะซิเตทสำหรับบุหรี่ 7.1 ใช้กับกระดาษพันก้นกรองเจาะรู ขนาด 108 X 21.95 มิลลิเมตรที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 ± 20 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 10,800,000 ชิ้น

..เพิ่มเติม..