หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spray ของห้อง Air Washer No.1 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมพัดลมส่งลมเย็นและซ่อมโครงสร้างภายในห้อง Spray ของห้อง Air Washer No.1 ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

..เพิ่มเติม..