หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร. 1, 2 และ 3)ในการจัดซื้ออะไหล่ CRITICAL PART สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร. 1, 2 และ 3)ในการจัดซื้ออะไหล่ CRITICAL PART สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ SASIB ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 รายการ 

..เพิ่มเติม..