หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดซอง สำหรับเครื่อง G.D. จำนวน 740 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดซอง สำหรับเครื่อง G.D. จำนวน 740 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56(2)(ข))

..เพิ่มเติม..