หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ปราศจากอัลดีไฮด์ (160 กิโลกรัม/ถัง) จำนวน 192 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56 (2)(ค))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ปราศจากอัลดีไฮด์ (160 กิโลกรัม/ถัง) จำนวน 192 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56 (2)(ค))

..เพิ่มเติม..