หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการค้าเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบในจังหวัดอุบลราชธานี

ขยายระยะเวลาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการค้าเป็นร้านทดลองทำการค้ายาสูบในจังหวัดอุบลราชธานี

..เพิ่มเติม..