หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (Bobst No.2) จำนวน...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (Bobst No.2) จำนวน 1 รายการ (แบบ รร.1,รร.2 และรร.3)

..เพิ่มเติม..