หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบ ป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (Bobst No.2) จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ ของเครื่องพิมพ์กราเวียร์ แบบ ป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (Bobst No.2) จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..