หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS ใบมีดยี่ห้อ ARKOTE สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตด้านใบยา...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS ใบมีดยี่ห้อ ARKOTE สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตด้านใบยา ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..