หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง การจัดซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 19,800...

ราคากลาง การจัดซื้อ กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 19,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..