หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง BOPP Film จำนวน BOPP Film จำนวน 2,160 Rolls (80 Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง BOPP Film จำนวน BOPP Film จำนวน 2,160 Rolls (80 Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..