หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Reconstituted Tobacco จำนวน 288,000 กิโลกรัม (1,440 หีบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่ง Reconstituted Tobacco จำนวน 288,000 กิโลกรัม (1,440 หีบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..