หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลอด ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารรับรองความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อหลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 หลอด ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..