หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เปิดแล้ว ตลาดนัดชุมชน ยสท. อยุธยา พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีอำเภออุทัย

เปิดแล้ว ตลาดนัดชุมชน ยสท. อยุธยา พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีอำเภออุทัย

นายยรรยงค์ พรรณา รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นประธานเปิดตลาดนัดชุมชน ยสท.อยุธยา ซึ่ง ยสท. เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายโคก หนอง นา และกลุ่มเกษตรกร อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีอำเภออุทัย มาจำหน่ายให้กับพนักงาน ยสท. อยุธยา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ชุมชน ณ บริเวณโรงอาหาร อาคาร B-01 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567
 
สำหรับตลาดนัดชุมชน ยสท. อยุธยา จะเปิดจำหน่ายตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2567 (เดือนละ 2 ครั้ง) ณ โรงอาหาร อาคาร B-01 ตั้งแต่เวลา 05.30 – 15.30 น. โดยในครั้งต่อไปจะพบกันวันที่ 27 มีนาคม 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..