หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 72,800...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. x 6,000 ม. จำนวน 72,800 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 67019471234)    

..เพิ่มเติม..