กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ)

กระดาษซองในขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน 19,800 ม้วน

..เพิ่มเติม..