หน้าแรกคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)กิจกรรมด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรการสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและเกรงกลัวการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study)เรื่อง การให้ - รับ สินบน

การสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและเกรงกลัวการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Case study)เรื่อง การให้ – รับ สินบน

ที่มาข้อมูล : สำนักกฎหมาย

..เพิ่มเติม..