หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3)ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานมวนบุหรี่ยี่ห้อ NASTA สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร.1, 2 และ 3)ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานมวนบุหรี่ยี่ห้อ NASTA สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..