หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร. 1, 2 และ 3)ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานดูดยาเส้นยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร. 1, 2 และ 3)ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS สายพานดูดยาเส้นยี่ห้อ ESBAND สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..