หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา19.(งบปี 67) ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง...

19.(งบปี 67) ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 9,380,000 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ แบบ รร.1-3

..เพิ่มเติม..