หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..