หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbondioxide) จำนวนประมาณ 123,000 กิโลกรัม ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว (Liquid Carbondioxide) จำนวนประมาณ 123,000 กิโลกรัม ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..