หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..