หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ของเครื่องพิมพ์ Bobst No.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ของเครื่องพิมพ์ Bobst No.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..