หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ของเครื่องพิมพ์ Bobst No.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั๊มลม 20 บาร์ของเครื่องพิมพ์ Bobst No.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..