หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร. 1, 2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS หินลับมีด สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใส (แบบ รร. 1, 2 และ 3) ในการจัดซื้ออะไหล่ CONSUMABLE PARTS หินลับมีด สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา HAUNI KT 2 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..