หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกริปเปอร์ เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต KBA 6 หน่วยพิมพ์ + 1 หน่วยเคลือบ จำนวน 1...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ และสัญญาคุณธรรมฯ รายการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบกริปเปอร์ เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต KBA 6 หน่วยพิมพ์ + 1 หน่วยเคลือบ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ รร.1, รร.2 และ รร.3

..เพิ่มเติม..