หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบจ.10 ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ความยาว 8,300 ม.

จ.10 ขึ้นทะเบียน กระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 1,080 มม. ความยาว 8,300 ม.

..เพิ่มเติม..