หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง ซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม. จำนวน 8,640 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..