หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์สกู๊ปวิดีโอ ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

สกู๊ปวิดีโอ ประมวลภาพบรรยากาศงานพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..