หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแซ่มแซมหลังคาดาดฟ้าของอาคารศูนย์พลังงาน B03 ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแซ่มแซมหลังคาดาดฟ้าของอาคารศูนย์พลังงาน B03 ปีงบประมาณ 2567 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..