หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ล.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ที่สถานีใบยาศรีสำโรง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 1,031 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ ล.ส.ล. ยาวประมาณ 25 เมตร ที่สถานีใบยาศรีสำโรง สำนักงานยาสูบสุโขทัย ปีงบประมาณ 2567 ยสท. โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..