หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหน้าจอ Touch Pilot ของเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อหน้าจอ Touch Pilot ของเครื่องปรับอากาศระบบชิลเลอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ฝ่ายผลิตด้านใบยา การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..