หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น ๒๖๐ กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง ๑๗ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้วจำนวน ๒๗๒,๐๐๐...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น ๒๖๐ กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง ๑๗ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒๕ นิ้วจำนวน ๒๗๒,๐๐๐ แผ่น

..เพิ่มเติม..