หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

ยสท. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 92 ปี ณ อาคารเอนกประสงค์ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

กองสื่อสารองค์กร

News&Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..