หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 Double A 80 g, ปากกาเคมี สีน้ำเงิน,  ปากกาเคมี สีแดง, น้ำยาลบคำผิด เปเปอร์ 7 ml., เชือกขาว-แดง (ยาว 200 เมตร), สมุดบัญชี 5/100 3 ช่องคู่ ขนาด 21.2 * 33.5 ซม., สมุดบัญชี 5/100 2 ช่องคู่ ขนาด 21.2 * 33.5 ซม., หมึกเติมแท่นประทับตรา สีแดง, กาวน้ำใส ขนาด 560 ซีซี ตราม้า และเป๊กดอกจัน ขนาด 3 นิ้ว รวม 10 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..