หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกซื้อ พีพี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม. จำนวน 8,640 ม้วน

ซื้อ พีพี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม. จำนวน 8,640 ม้วน

..เพิ่มเติม..