หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. จับมือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการทดลองใช้งานรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

ยสท. จับมือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการทดลองใช้งานรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) และนายทรงพล  เทพนำโสมนัสส์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการทดลองใช้งานรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ระหว่าง การยาสูบแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เพื่อทดลองใช้งานรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับรับ-ส่งพนักงานในเส้นทางระหว่าง ยสท. สำนักงานใหญ่ คลองเตย ไปยัง ยสท.อยุธยา โดยจะร่วมกันเก็บสถิติข้อมูลการใช้งาน ข้อแตกต่างของการใช้งานรถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เมื่อเทียบกับการใช้งานรถโดยสารขนาดเดียวกันที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่ง ยสท. ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาสถานที่ที่เหมาะสมในการอัดประจุไฟฟ้า ณ สถานีปลายทาง  และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอัดประจุไฟฟ้า โดยตลอดระยะเวลาของโครงการ ยสท. จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อให้ภารกิจด้านการขนส่งพนักงานของ ยสท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับพิธีลงนามดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..