หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิ้นซองบุหรี่ ขนาด 95 มม.X 700 ม.จำนวน 200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)

ซื้อลิ้นซองบุหรี่ ขนาด 95 มม.X 700 ม.จำนวน 200 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56(2)(ข)

..เพิ่มเติม..