หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง High Fructose Syrup จำนวน ๙๖,๕๒๕ กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง High Fructose Syrup จำนวน ๙๖,๕๒๕ กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..