หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล พระประจำการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

ยสท. จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล พระประจำการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกเนตรพระพุทธวิสุทธิมงคล พร้อมด้วยพระราชรัตนสุนทร เจ้าคณะเขตบึงกุ่ม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมี ศ.ดร. อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย อดีตพนักงาน ผู้มีจิตศรัทธาและสาธุชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย
 
ในวาระก่อตั้งการยาสูบแห่งประเทศไทย ครบรอบ 84 ปี การยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปพระพุทธวิสุทธิมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก 39 นิ้ว องค์ที่ 1 ประดิษฐาน ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย และองค์ที่ 2 จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์อันถาวร ให้ผู้บริหาร พนักงาน อดีตพนักงาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาและสาธุชนได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแก่องค์กรสืบไป
 
ในโอกาสนี้ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมและปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ รถพยาบาลตามโครงการรถฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยอัจฉริยะ ซึ่งการยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับมอบจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่่อให้โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมพิธีรับมอบรถดังกล่าว
การยาสูบแห่งประเทศไทยขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมพิธีและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบุญมา ณ โอกาสนี้

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..