หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร kyocera TK-479 จำนวน 1 รายการ จากงบเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร kyocera TK-479 จำนวน 1 รายการ จากงบเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร kyocera TK-479 จำนวน 1 รายการ จากงบเครื่องเขียนแบบพิมพ์ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..