หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 336 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)

ซื้อลิควิด พาราฟิน จำนวน 336 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2)(ข)

..เพิ่มเติม..