หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วยรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 3 ชุด (7 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารรับรองระหว่างผู้ชนะการเสนอราคาประเมินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.4) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วยรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 3 ชุด (7 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..