หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน 3 ชุด (6 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อข้อเข่าเทียม ชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ จำนวน 3 ชุด (6 รายการ/ชุด) ประจำปีงบประมาณ 2567

..เพิ่มเติม..