หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. X 6,000 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษมวนบุหรี่ NO.1 ชนิดม้วน แบบเรียบ ขนาด 27 มม. X 6,000 ม. จำนวน 72,800  ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 67019471234)

..เพิ่มเติม..