หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ปราศจากอัลดีไฮด์ จำนวน ๑๙๒ ถัง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แอลกอฮอล์ร้อยละ 95 ปราศจากอัลดีไฮด์ จำนวน ๑๙๒ ถัง

..เพิ่มเติม..